Arbetsförmedlingen återupprättar kontor på fyra orter

Publicerad

Arbetsförmedlingens styrelse har idag beslutat att myndigheten ska återupprätta fasta arbetsställen i Hagfors och Hallsberg. Myndighetens ledning har dessutom fattat beslut om att kontoren i Karlskoga och Årjäng ska vara kvar som kontor som myndigheten reser till.

- Myndigheten fortsätter att jobba efter de riktlinjer de fått. Att säkra lokal närvaro är särskilt viktigt i dessa tider då många människor riskerar att bli arbetslösa. Att kontor återupprättas på fyra orter i Värmland och Örebro län är givetvis mycket glädjande, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2020 gav regeringen myndigheten i uppdrag att redovisa hur myndigheten ska säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet. Den 14 februari lämnade Arbetsförmedlingen in sin första lägesbeskrivning av uppdraget till regeringen. Senast den 15 juni ska myndigheten lämna in sin andra lägesbeskrivning av uppdraget.

Dagens besked från Arbetsförmedlingen innebär att fasta arbetsställen återupprättas på orterna Hagfors och Hallsberg samt att kontoren i Karlskoga och Årjäng blir kvar som kontor som myndigheten reser till.