Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Överenskommelse om långtidsbudgeten på EU:s toppmöte

Publicerad

Efter ett maratonmöte kom stats- och regeringscheferna från de 27 EU-länderna överens om en långtidsbudget för EU för åren 2021–2027. Statsminister Stefan Löfven och hans EU-kollegor enades också om ett återhämtningspaket för EU efter coronautbrottet.

- Efter drygt fyra dygn av intensiva och tuffa förhandlingarna har vi till slut nått en överenskommelse, inledde statsminister Stefan Löfven efter mötet och fortsatte:

- Europa står inför många utmaningar som vi behöver ta tag i gemensamt och det är viktigt att vi får budgeten på plats. Med återhämtningspaketet står vi också tillsammans bättre rustade att hantera coronakrisen och de ekonomiska konsekvenserna. 

Statsministern kommenterade det svåra förhandlingsläget på toppmötet.

- Trots ett svårt utgångsläge har svenska intressen och prioriteringar fått stort genomslag. Sveriges avgift har hållits nere, rabatterna är de största någonsin och för första gången finns ett regelverk i EU där respekten för rättsstatens principer kopplas till utbetalning av gemensamma medel. Det är en stor förändring, sade Stefan Löfven. 

Statsminister Stefan Löfven kommenterade också det goda samarbetet med några andra EU-länder i förhandlingarna.

- Sverige har tillsammans med Danmark, Nederländerna och Österrike också lyckats skärpa villkoren för återhämtningspaketet och fått till gröna och digitala investeringar som bygger ett starkare EU och påskyndar den gröna omställningen.

Långtidsbudgeten för hela perioden är på 1074 miljarder euro. Återhämtningspaketet är på 750 miljarder euro varav 360 miljarder euro är lån och 390 miljarder euro bidrag.

Mötet började på fredag förmiddag och avslutades tidigt på tisdagsmorgonen.

Stefan Löfven
Efter ett möte som varade i fyra dygn enades EU-ländernas stats- och regeringschefer om EU:s långtidsbudget. - Trots ett svårt utgångsläge har svenska intressen och prioriteringar fått stort genomslag, sa statsminister Stefan Löfven efter att överenskommelsen blev klar. Foto: Sveriges EU-representation

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om Europeiska rådets möte om EU:s långtidsbudget

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.