Tomas Eneroth om mandatperiodens stora infrastrukturfrågor

Publicerad

Drygt två år har gått sedan regeringen tillträdde i januari 2019. Mycket har hänt på infrastrukturområdet, men vilka har de stora frågorna varit? Infrastrukturminister Tomas Eneroth delar med sig av sin syn på mandatperiodens två första år.

Bild på Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Regeringskansliet / Ninni Andersson

Vilka har varit de stora frågorna inom ditt politikområde?

- Jag tycker att det varit viktigt att vi kunnat göra stora satsningar på infrastrukturen under mandatperioden, genom förverkligandet av den nationella infrastrukturplanen. Vi genomför den största järnvägssatsningen i modern tid, vi satsar på sjöfart, väg- och järnvägsunderhåll och elektrifiering av transportsektorn. Det skapar jobb inom infrastruktursektorn och när allt detta rullar ut kan det också sprida framtidshopp efter år av underinvesteringar, säger Tomas Eneroth.

Tomas Eneroth lyfter även fram genomförandet av mobilitetspaketet inom EU som en viktig reform under mandatperioden och en stor förhandlingsframgång för Sverige. Mobilitetspaketet är en reform av EU:s vägtransportsektor som bland annat reglerar förares arbetsvillkor.

- Mobilitetspaketet kanske inte har fått så mycket uppmärksamhet, men det är av stor betydelse att vi fick ett genombrott på EU-nivå om regler för lastbilstrafiken. Kombinerat med de insatser vi gjort i Sverige mot exempelvis olaglig cabotagetrafik innebär detta att vi nu kan skapa ordning och reda i yrkestrafiken, säger Tomas Eneroth.

Vilken fråga tror du har påverkat människors vardag mest?

- I grunden tror jag att det som kommer påverka människor mest är de stora satsningarna vi gör på järnvägen, direkt genom att tågen får ökad punktlighet och indirekt för att det leder till så mycket klimatnytta. Och detta är bara början, vi kommer fortsätta satsa på järnvägen framöver. Något som dock har skapat mycket reaktioner och som många kommer ihåg är frågor om sommar- och vintertid och reglering av vattenskotrar och elsparkscyklar, säger Tomas Eneroth.

Samtidigt som det ordinarie regeringsarbetet pågått har händelser i världen och Sverige gjort det till en annorlunda mandatperiod, med en pandemi som påverkat hela samhället och inte minst transportsektorn.

- Det är svårt att komma ifrån att den stora frågan under de två första åren på mandatperioden har varit coronapandemin, säger Tomas Eneroth.

Hur har pandemin påverkat dina ansvarsområden?

- Den har haft en väldigt stor påverkan på hela transportsektorn. Det som fungerat väl i pandemin är dock godstransporterna, där vi i Sverige och internationellt löst problem på ett mycket bra sätt. Utmaningen har främst varit persontransporterna där vi till exempel fått gå in med över 5 miljarder kronor i stöd öronmärkta till kollektivtrafiken. Vi har även gjort stora insatser för att kunna upprätthålla kapaciteten inom flyget, exempelvis införandet av en allmän trafikplikt och utökat stöd till regionala flygplatser, säger Tomas Eneroth.

Pandemin är en stor utmaning för transportsektorn, men Tomas Eneroth är också tydlig med att arbetet för att ställa om transportsektorn för att nå klimatmålen måste fortsätta, även under tuffa tider.

- Pandemin får aldrig bli en ursäkt som hindrar transportsektorns omställning för klimatet. Därför måste vi agera på ett sätt som gör att transportsektorn har en möjlighet att också kunna göra den omställningen. Här har de ekonomiska stöd vi gett under pandemin varit viktiga, säger Tomas Eneroth.

Vad tror du kommer vara stora frågor de kommande två åren av mandatperioden?

- Det finns en stor efterfrågan på mer infrastruktur och vi jobbar nu med nästa nationella infrastrukturplan inför 2022, så det kommer vara en stor fråga även framöver. Regeringen har ett tydligt mål - Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation och det innebär att hela omställningen av transportsektorn kommer att fortgå. Vi kommer även prata mycket elektrifiering framöver. Elektrifieringskommissionens arbete är igång och Trafikverket har bland annat fått i uppdrag att planera för 3000 kilometer elväg, samtidigt som laddinfrastrukturen byggs ut i landet. Det tror jag kommer vara stora frågor framöver, säger Tomas Eneroth.