Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Mer träffsäker reglering för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Publicerad

Regeringen har beslutat att en mer träffsäker anpassning av deltagartaken för olika arrangemang, utifrån risken för trängsel och smittspridning av covid-19, ska införas den 1 juni.

För inomhusarrangemang ska deltagartaket som huvudregel fortsättningsvis vara åtta deltagare. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta förutsatt att deltagarna inte anvisas en sittplats, då upp till 500 deltagare kan tillåtas.

En särskild begränsning införs för motionslopp och liknande idrottstävlingar, där högst 150 utövare får delta samtidigt.

Folkhälsomyndigheten kommer ha möjlighet att besluta om sänkta deltagartak regionalt. Länsstyrelserna har även fortsatt möjlighet att i enskilda fall besluta om begränsningar av evenemang om det förekommer en omfattande smittspridning, eller om det på goda grunder kan förutses.

Marknader ska regleras som andra handelsplatser istället för som en offentlig tillställning. På samma sätt ska stadigvarande tivolinöjen endast omfattas av regleringen för nöjesparker och djurparker, vilket innebär att de inte träffas av de fasta deltagartaken i begränsningsförordningen. Dessa verksamheter måste begränsa antalet besökare baserat på den för besökarna tillgängliga kvadratmeterytan (20 kvadratmeter/person).

Uppdraget till statliga myndigheter om att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån förlängs till och med den 15 september 2021. Myndigheterna ska säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler.

Folkhälsomyndigheten informerade även om ändringar i sina föreskrifter och allmänna råd. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vid pressträffen medverkade statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.