Artikel från Statsrådsberedningen

Extra EU-toppmöte till följd av Rysslands invasion av Ukraina

Publicerad

Europeiska rådet möts i Bryssel den 30-31 maj. På det extrainsatta EU-toppmötet väntas diskussioner om en rad frågor med bäring på Rysslands invasion av Ukraina. De handlar bland annat om EU:s fortsatta stöd till Ukraina, om energi och livsmedelsförsörjning. Statsminister Magdalena Andersson företräder Sverige.

Magdalena Andersson
Statsminister Magdalena Andersson företräder Sverige när EU:S stats- och regeringschefer möts i Bryssel för ett extrainsatt toppmöte 30-31 maj. De kommer att fokusera på flera fråga som alla har bäring på Rysslands oprovocerade och fortsatta invasion av Ukraina. Foto: Sveriges EU-representation

Läget i Ukraina

Mötet inleds med en diskussion om situationen i Ukraina där också frågorna om landets likviditetsproblem och om EU:s stöd för landets återuppbyggnad kommer att diskuteras. I diskussionens början deltar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj via länk.

Energi

Vid mötet i mars uppmanade EU-ledarna EU-kommissionen att ta fram en handlingsplan för att fasa ut EU:s beroende av rysk energiimport och därmed också minska beroendet av fossila bränslen. EU-kommissionen presenterade handlingsplanen, RePowerEU, den 18 maj. Den har tre huvudsakliga delar; en mer diversifierad energiimport, snabbare utbyggnad av förnybar energi och om energibesparing.

EU-ledarna förväntas bland annat diskutera insatser på elmarknaden för att hålla tillbaka de ökande elpriserna och nå uppsatta mål för energieffektivisering och förnybar energi.  

Livsmedel

EU-ledarna väntas lyfta situationen för livsmedelsförsörjningen och prisutvecklingen i kölvattnet av att Ukraina som en stor leverantör av jordbruksprodukter stoppas av Ryssland från att exportera till världsmarknaden. I fokus för diskussionen står EU:s möjligheter hjälpa till med europeisk infrastruktur och samordning.

Afrikanska unionens ordförande Macky Sall deltar i diskussionen via länk.

Säkerhet och försvar

EU-ledarna kommer att diskutera hur EU-länderna tillsammans kan arbeta vidare med bättre samordning och utveckling av försvarsindustri och försvarsrelaterad teknologi i EU.

 

Producerat av EU-representationen

Mer om mötet i Europeiska rådet 30-31 maj

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.