Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Debattartikel från Socialdepartementet

”Vi inför naloxonprogram för att minska dödsfallen”

Publicerad

SvD Debatt den 6 februari 2018

Den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige är hög. Varje människa som dör av narkotika är en för mycket, och de svenska siffrorna sticker ut när man jämför med andra länder. Regeringen har därför påbörjat ett stort arbete för att minska dödligheten. En del i detta är att öka tillgången till naloxon.

Regeringen har under en längre tid arbetat för att tillgängliggöra naloxon för fler. Naloxon är ett effektivt och lättanvänt läkemedel som kan häva överdoser av opioider, som till exempel heroin eller fentanyl. Vi vet från exempel i andra länder att det kan bidra till att minska antalet dödfall till följd av överdoser. Det är därför glädjande att detta nu kommer kunna användas i större utsträckning även i Sverige. Det är inte minst en trygghet för personer med missbruk och deras anhöriga.

I våras gav regeringen Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att öka tillgängligheten till naloxon. Det finns nu förslag på nya regler som ska göra svenska naloxonprogram möjliga:

  1. Sjuksköterskor ska få behörighet att förskriva naloxon.
    Detta kommer möjliggöra att fler kan få tillgång till naloxon genom att fler inom sjukvården kan skriva ut det.

  2. Naloxon får lämnas ut till patient av den som förskriver det.
    Det innebär att den som har fått naloxon förskrivet kan få tillgång till läkemedlet direkt i stället för att behöva gå till apoteket och hämta ut det.

  3. Personal utan legitimation i ambulanssjukvården och räddningstjänsten ska få tillåtelse att ge naloxon.
    Ambulans- och räddningstjänstpersonal är ofta först på plats när något händer. Med de här förändringarna ökar chansen att den som tagit en överdos får hjälp i tid.


Förändringarna ger förutsättningar för hälso- och sjukvården att starta naloxonprogram. De skulle exempelvis kunna bedrivas av sprututbytesverksamheter. För att skapa förutsättningar för ökad och jämlik tillgång till naloxonprogram i hela landet tas ett nationellt kunskapsstöd också fram. Kunskapsstödet ska ge stöd till utbildningsinsatser för de personer som riskerar att bevittna en överdos och som är tänkta att ge naloxon.

Regeringen hoppas att ett svenskt naloxonprogram nu ska bidra till att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Vi ser samtidigt att vi behöver följa upp och utvärdera regeländringarna och hur de åtgärder som nu genomförs faller ut i Sverige innan vi eventuellt går vidare med ytterligare utredningsåtgärder för att tillgängliggöra naloxon ännu bredare.

Men narkotikadödligheten är komplex, och en ökad tillgänglighet till naloxon kommer inte ensamt lösa problemet. Den har en rad olika orsaker, och det behövs därför också en rad olika lösningar. Regeringen har påbörjat ett brett arbete för att minska narkotikadödligheten.

På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen kartlagt dödligheten och föreslagit åtgärder för att minska den. Vi har också ökat tillgängligheten till sprututbyte i hela landet, genom att sänka åldersgränsen och ta bort det kommunala vetot. Sprututbytesverksamhet kan skapa en viktig kontakt med vården för personer med missbruk och beroende.

Därutöver har vi utrett hur vi snabbare ska kunna klassificera nya psykoaktiva substanser, så kallade nätdroger. Vi vet att nya nätdroger som dyker upp kan vara mycket farliga och att de i många fall attraherar unga. Vi har också sett att så fort de klassas så försvinner de nästan alltid direkt från marknaden. Här kommer vi återkomma med fler åtgärder.

Det finns fortfarande mycket kvar att göra, men vi har tagit viktiga steg i rätt riktning. Att minska dödligheten och främja hälsa är högt prioriterat för regeringen. Jag är därför glad att vi snart äntligen kan ha naloxonprogram på plats.

Annika Strandhäll
socialminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.