Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Debattartikel från Utrikesdepartementet

Idag uppmärksammar vi trettioårsjubiléet av ”den baltiska vägen”

Publicerad

Debattartikel av utrikesminister Margot Wallström i lokalpress i Lettland med anledning av trettioårsjubiléet av ”den baltiska vägen”.

År 1989 såg vi i Sverige med beundran och respekt på när folket i Lettland – liksom i Estland  och Litauen - bildade en mänsklig kedja, som uttryck för sin strävan efter frihet och demokrati. Detta var inledningen av en våg av demokratisering som svepte över stora delar av Europa.

När vi nu uppmärksammar trettioårsjubileet av denna ”baltiska väg” ska vi minnas deltagarnas mod och drömmar. Men låt det också vara en påminnelse om att frihet och demokrati aldrig kan tas för givet. De måste vinnas och värnas – varje dag.

Sverige och Lettland har starka band, en gemensam historia och en gemensam framtid. Vi har ett mycket gott samarbete både inom det nordisk-baltiska samarbetet, NB8, och inom Östersjöstaternas råd där Lettland just avslutat ett framgångsrikt år som ordförande efter att ha tagit över från Sverige. Våra länder är nära allierade inom den Europeiska unionen där vi samarbetar kring många olika frågor. Både Sverige och Lettland är starkt engagerade för det Östliga partnerskapet och de berörda ländernas demokratiska och ekonomiska reformarbete för närmare integration med EU. Den av Sveriges och Lettlands regeringar gemensamt grundade Riga Graduate School of Law arbetar aktivt till stöd för länderna inom det Östliga partnerskapet genom olika utbildningsinsatser, som även fortsatt delvis finansieras av Sverige genom Svenska institutet.

I höst firar vi Stockholm School of Economics in Rigas 25-årsjubileum. Skolan är ett gemensamt svenskt-lettiskt framgångsprojekt som alltsedan den grundades har haft i uppdrag att bidra till den sociala och ekonomiska utvecklingen i regionen. Tillsammans bedriver vi dynamiska samarbeten kring områden som media- och yttrandefrihet och ledarskapsutveckling för politiskt intresserade unga letter. Vi deltar också tillsammans i den årliga demokratifestivalen LAMPA.

Och vi kan göra mer, både bilateralt och inom ramen för våra olika regionala samarbetsformat. Den samarbetsfond som bildades med den svenska regeringens gåva om 10 miljoner kronor vid Lettlands 100-årsjubileum har nu påbörjat sitt arbete för att verka för ytterligare utbyte och mellanfolkligt samarbete mellan Sverige och Lettland. Fonden har ett särskilt fokus på unga människor och social sammanhållning. Vi hoppas att den kommer att utgöra grunden till många framgångsrika projekt och satsningar som kan bidra till demokratins fördjupning och förankring i våra länder.  Vi måste också stärka andra samarbeten runt Östersjön, ett sådant är NB8 som är ett regionalt samarbete där de nordiska och baltiska länderna samlas.

Jämställdhet är ytterligare ett område där Sverige och Lettland har gemensamma intressen. Trots att vi har kommit en lång väg i båda våra länder så återstår fortfarande flera utmaningar. Vi kan ytterligare förstärka vårt samarbete vad gäller att bekämpa mäns våld mot kvinnor, förhindra trafficking och för mer jämställda villkor i samhället i stort. För jämställdhet mellan kvinnor och män är en central utgångspunkt för demokratin.

Jag vill också lyfta fram utmaningarna för yttrandefriheten och oberoende mediers villkor samt kampen mot desinformation och otillbörliga påverkanskampanjer. Sverige och Lettland bedriver på detta område ett allt tätare samarbete, inte minst inom ramen för NATO Strategic Communications Centre of Excellence i Riga.

Under de trettio år som gått sedan ”den baltiska vägen” har Lettland skapat en enastående demokratisk samhällsutveckling. Idag är denna påminnelse särskilt viktig. Utmaningarna i vår region är på många sätt gemensamma och de behöver mötas med ett stärkt samarbete. Det ställer krav på likasinnade länder att agera kraftfullt tillsammans. Och att göra det nu. År 2019 var nämligen det första året på flera decennier, då fler människor i världen levde i länder som rörde sig i auktoritär riktning, än i länder som gjorde demokratiska framsteg. Konkret innebär det att journalister får svårare att verka. Att civilsamhället begränsas, och att aktivister får utstå hat och hot. Att regeringar lägger sig i domstolars rättsskipning och att samhällsdebatten förgiftas av lögner och hets. Samtidigt minskar folkens förtroende för samhällets institutioner – ofta till följd av en växande ojämlikhet.

Det finns inget förutbestämt i detta. Vi kan vända det om vi vill. Därför har Sveriges regering inlett en demokratioffensiv. Den innebär att vi ska öka stödet för demokrati världen över. Vi ska främja mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Vi ska stödja journalister, bekämpa korruption och främja jämställdhet och jämlikhet. Lettland har mycket att bidra med i detta viktiga arbete och jag ser fram emot att fortsätta att utveckla vårt samarbete.

Jag tänker ibland på historien om en farfar som berättar för sitt barnbarn om hur det inom varje människa pågår en strid mellan två vargar; en god och en ond. Vilken vinner, frågar barnbarnet. Den du matar, svarar farfadern. 

Detsamma gäller för vår värld. Vi behöver mata de goda krafterna. Genom att värna demokratin, värnar vi också freden, friheten och jämlikheten: de värden som de människor som gemensamt trotsade förtrycket för trettio år sedan drömde om och strävade efter. Låt oss hedra minnet av deras mod och ”den baltiska vägen” genom att gemensamt föra den kampen vidare.

Margot Wallström, Sveriges utrikesminister

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.