En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

Faktablad om lagrådsremissen En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet.

Ladda ner:

Regeringen föreslår nu en samtyckeslagstiftning som säger det självklara; om sex inte är frivilligt så är det olagligt. Förslaget har nu lämnats till Lagrådet och under första kvartalet 2018 kommer en proposition att lämnas till riksdagen. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Av fri vilja

Brottsoffermyndigheten har regeringens uppdrag att informera om den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2018.