Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Informationsmaterial från Infrastrukturdepartementet

Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige

Publicerad

Regeringen föreslår i infrastrukturpropositionen, Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige, prop. 2020/21:151, inriktning och ekonomiska
ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för 2022–2033.

Ladda ner: