Informationsmaterial från Infrastrukturdepartementet

(Ny version) Nationell strategi för elektrifiering – en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en historisk klimatomställning

Publicerad Uppdaterad

Regeringen tar genom denna elektrifieringsstrategi ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn. Elektrifieringsstrategins syfte är att lägga grunden för att kunna realisera en omfattande elektrifiering som bidrar till att klimatmålen nås. (I den version som tidigare publicerats hade numrering i en åtgärd fallit bort vilket gjorde att det var 66 numrerade åtgärder men det ska vara 67)

Ladda ner:

Samtidigt ska Sverige ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Elektrifieringskommissionens analys och förslag när det gäller elektrifiering av transportsektorn har beaktats. En kraftsamling behövs nu för att slutföra ett stort antal pågående processer samtidigt som nya åtgärder behöver utvecklas och genomföras.

Elektrifieringsstrategins tolv punkter lägger grunden för ett intensifierat arbete med 67 åtgärder som ska genomföras under treårsperioden 2022– 2024. Vissa åtgärder kommer genomföras av myndigheter, för vilka regeringen återkommer med separata beslut under genomförandeperioden. Andra åtgärder hanteras av Regeringskansliet. Regeringen avser att söka ett brett stöd för den inriktning som presenteras i strategin bland partierna i riksdagen. Samtidigt inleds skyndsamt genomförandet av åtgärder i denna strategi.