Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2023–2027

Publicerad

Regeringen fattade den 3 november 2021 beslut om en ny femårig strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer.

Ladda ner:

Verksamheten ska främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer genom stöd till uppbyggnad av demokratiska styrelseskick, ökad politisk representation, delaktighet och inflytande.

Den nya strategin gäller för perioden 2023–2027 och är en del av Sveriges demokratibistånd.