Internationella MR-granskningar av Sverige

Sveriges efterlevnad av de mänskliga rättigheterna granskas av ett flertal internationella organ. På regeringen.se publiceras svenska sammanfattningar av vissa granskningsdokument.