Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har regeringens uppdrag att vara nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor.

Myndigheten ska sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Myndigheten har också till uppgift att följa och analysera utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt utvärdera och analysera statliga arbetsmiljöinsatser.

Andra uppdrag är att arbeta med företagshälsovårdens utveckling och arbetsmiljöfrågor i EU och internationellt.

Myndigheten för arbetsmiljös webbplats: www.mynak.se