Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Publicerad Uppdaterad

Regeringens utredare Sigurd Heuman har idag överlämnat sin utredning gällande maskeringsförbud till regeringen. Utredaren anser att det finns ett behov av att införa ett maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Utredaren föreslår att ett straffansvar för maskering ska införas för den som maskerar sig på en idrottsanläggning när idrottsarrangemang anordnas där, om den maskerade personen ensam eller tillsammans med annan genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör omedelbar fara för denna.

Utredaren föreslår vidare att förbudet inte ska gälla den som täcker ansiktet av religiösa skäl, och att straffskalan för en överträdelse av maskeringsförbudet ska vara böter eller fängelse i högst sex månader. Regeringen kommer nu att granska detaljerna i utredningens förslag och påbörja arbetet med att lägga fram ett lagförslag.

– Jag har svårt att förstå värdet av att maskera sig på fotbollsarenor och vill gå vidare med ett lagförslag. Jag är därför glad att vi nu har en gedigen och väl genomarbetad utredning som möjliggör detta, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Ds 2014:44 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.