Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Möjlighet att kameraövervaka utreds

Publicerad

Regeringen vill att platser som är särskilt brottsutsatta eller har en generell hotbild ska kunna kameraövervakas. Därför tillsätts nu en utredning som rör möjligheter att kameraövervaka. Utredningen ska bland annat undersöka om lagen behöver moderniseras för att fungera bättre i förhållande till ny teknik, till exempel kamerautrustade drönare.

Kameraövervakning kan bidra till att stärka tryggheten på platser där det ofta begås brott och spela en avgörande roll i polisens utredningar. Möjligheten att skydda platser som har en förhöjd generell hotbild, så som asylboenden, medieredaktioner och religiösa samfunds lokaler, kan öka med hjälp av olika typer av teknik.

Utredningen ska säkerställa att det finns tillräckliga möjligheter att använda kameraövervakning på platser där det behövs, samtidigt som man utreder om integritetsskyddet behöver förbättras exempelvis på arbetsplatser och skolor. Detta kan exempelvis ske genom att kameraövervakning på sådana platser till skillnad från i dag måste anmälas. Det skulle ge Datainspektionen större möjligheter att kontrollera att lagen följs. Datainspektionens roll som tillsynsmyndighet kan också behöva förstärkas.

I dag kan man övervaka arbetsplatser genom att de enskilda arbetstagarna ger sitt samtycke. Men eftersom arbetstagarna befinner sig i ett beroendeförhållande till sin arbetsgivare kan det ifrågasättas om samtycket till övervakning är helt frivilligt. Utredningen ska titta på om arbetstagarorganisationers inflytande bör förstärkas.

– Det här är en viktig del i det trygghetsskapande arbete som regeringen prioriterar, säger justitie- och migrationsministern Morgan Johansson.

Den snabba tekniska utvecklingen innebär att kameror kan användas på nya sätt. Ett exempel på detta är kamerautrustade drönare, en form av fjärrstyrda luftfarkoster som blir allt vanligare och väcker viktiga integritetsfrågor. I dag är det oklart om kameraövervakningslagen är tillämplig på den nya tekniken och därför ska utredning också undersöka om lagen behöver moderniseras.

Just nu pågår en omfattande reform av EU:s dataskyddsreglering vilket innebär att kameraövervakningslagen behöver ses över. I ett senare skede kommer utredningen därför att ges ett tilläggsdirektiv som tar sikte på sådana frågor.

Utredningen ska ledas av Susanne Kaevergaard, som är biträdande tillsynschef vid Åklagarmyndigheten.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2017.

Dir. 2015:125 Kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh