Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Effektivare förbud vid bristande kreditprövning

Publicerad

Konsumentverket ska med omedelbar verkan kunna förbjuda kreditgivare som allvarligt brister i sin kreditprövning att låna ut pengar. Detta föreslår regeringen i dag i en lagrådsremiss.

Innan en konsument får ta ett lån måste det göras en kreditprövning. Bara personer som klarar av att betala tillbaka ska få låna pengar. Att företag gör ordentliga kreditprövningar är centralt för konsumentskyddet på finansmarknaden och en viktig åtgärd för att motverka överskuldsättning i samhället.

I dag kan ett företag som inte gör tillräckliga kreditprövningar i särskilt allvarliga fall förbjudas av Konsumentverket att lämna krediter. Men med nuvarande lagstiftning börjar förbudet att gälla först när beslutet får laga kraft. Det betyder att företag som inte följer gällande konsumentskyddsregler kan fortsätta att låna ut pengar medan beslutet överklagas. Det riskerar att skapa onödigt ekonomiskt lidande hos konsumenter och regeringen föreslår därför att Konsumentverkets beslut att förbjuda ett företag att lämna krediter ska kunna gälla omedelbart.

– Vi måste motverka överskuldsättning och en viktig del är att få stopp på oseriösa kreditföretag. Det här är ett effektivt verktyg för att få stopp på de företag som tjänar pengar på att försätta människor i skuldfällor, säger justitieminister- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Regeringen stärker med den här åtgärden konsumentskyddet på finansmarknaden. Den som gör en bristande kreditbedömning riskerar att öka på bördan för den som redan har stora skulder, säger konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Lagrådsremiss: Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh
Mikaela Kotschack
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00