Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna

Publicerad

Regeringen har gett före detta generaldirektören Barbro Thorblad i uppdrag att undersöka hur förutsättningarna för ordning och säkerhet i domstolarna kan förbättras. Uppdraget ska redovisas den 1 juni 2017.

En förhandling i domstol ska kunna genomföras under säkra och ordnade former. I utredningsuppdraget ingår bland annat att överväga om det bör införas ett för­bud mot att vid en domstolsförhand­ling bära kläder eller symboler, med koppling till ett kriminellt nätverk eller någon annan organisation, som kan uppfattas som hotfulla av till exempel målsägande eller vittnen. I upp­draget ingår också att överväga ett förbud mot bildupptagning i och bild­överföring även från andra delar av domstolsbyggnaden än rättssalen.

Utredaren ska särskilt uppmärksamma de grundlagsaspekter som ryms i uppdraget.

Dir. 2015:126 Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh
Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00