Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen utser tre justitieråd till Högsta domstolen

Publicerad

Regeringen har i dag utnämnt Sten Andersson, Stefan Johansson och Mari Heidenborg till justitieråd i Högsta domstolen.

Sten Andersson arbetar sedan 2011 som hovrättspresident i Göta hovrätt. Under åren 2008-2010 arbetade han som hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland. Han har erfarenhet av flerårig tjänstgöring i Justitiedepartementet, inledningsvis som rättssakkunnig och därefter som kansliråd, departementsråd tillika enhetschef och sedermera som rättschef. Han är ordförande i Revisorsnämndens tillsynsnämnd och har varit särskild utredare i ett flertal statliga utredningar. Han anställdes som hovrättsassessor 1990. Sten Andersson tillträder den 1 mars 2016.

Stefan Johansson har arbetat i Justitiedepartementet sedan 2010, inledningsvis som rättschef och från 2012 som expeditionschef. Dessförinnan arbetade han som hovrättsråd tillika vice ordförande i Svea hovrätt. Han har därutöver flera års erfarenhet av arbete som byråchef vid Riksåklagarens kansli. Under åren 1998-2005 arbetade han i Justitiedepartementet, inledningsvis som rättssakkunnig, därefter som kansliråd och sedermera som ämnesråd. Han anställdes som hovrättsassessor 1996. Stefan Johansson tillträder den 18 april 2016.

Mari Heidenborg arbetar sedan 2011 som lagman i Solna tingsrätt. Dessförinnan arbetade hon som hovrättslagman i Svea hovrätt, chefsrådman i Solna tingsrätt och rådman i Stockholms tingsrätt under sammanlagt drygt tio års tid. Hon har därutöver varit rättssakkunnig föredragande vid Riksdagens Ombudsmän (JO). Hon är ordförande i 2014 års sexualbrottskommitté och har tidigare deltagit i ett flertal statliga utredningar. Hon anställdes som hovrättsassessor 1994. Mari Heidenborg tillträder den 5 september 2016.

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh
Charlotta Björk
Rättssakkunnig
Telefon 08-405 13 12
e-post till Charlotta Björk