Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten om insatser mot illegala vapen och explosiva varor inom landet

Publicerad

I dag uppdrar regeringen åt Polismyndigheten att skapa förutsättningar för att ytterligare motverka förekomsten av illegala vapen och explosiva varor inom landet. Uppdraget är en del av ett samlat åtgärdspaket för att bekämpa organiserad brottslighet.

 

Tillgången till illegala skjutvapen och explosiva varor i kriminella kretsar är i dag förhållandevis stor, och de kan cirkulera inom landet under lång tid. Våldsbrott som utförs med hjälp av skjutvapen eller explosiva varor har blivit allt vanligare och sker inte sällan i publika miljöer.

– Denna utveckling skapar rädsla och otrygghet för alla som bor eller vistas i områden där kriminella grupperingar har starka fästen, säger inrikesminister Anders Ygeman. För att motverka utvecklingen krävs ökad kunskap och effektiva arbetsmetoder.

Därför får Polismyndigheten i uppdrag att:

  • skapa enhetlig nationell statistik rörande våldsbrott som utförs med hjälp av skjutvapen eller explosiva varor
  • säkerställa en enhetlig och tillförlitlig beslagsstatistik
  • identifiera, utveckla och sprida arbetsmetoder för att motverka förekomsten av illegal användning av vapen eller explosiva varor.

Polismyndigheten ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 1 mars 2018.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Polismyndigheten om insatser mot
illegala vapen och explosiva varor inom landet

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh
Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.