Regeringen föreslår ändringar av insättningsgarantin

För att förbättra insättningsgarantin föreslår regeringen ett flertal förändringar i regelverket. Förslagen överlämnas i en remiss till Lagrådet idag.

– Regeringens förslag om en ändring av insättningsgarantin för bland annat med sig att den sätts i svenska kronor. Detta är en viktig del av förslaget, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Förslagen innebär bland annat:

  • att det högsta ersättningsbeloppet bestäms till 950 000 kronor
  • att ett högre ersättningsbelopp (max 5 miljoner kronor) kan utgå för vissa särskilda livshändelser som exempelvis försäljning av bostad
  • att utbetalningstiden vid ett ersättningsfall förkortas från 20 till 7 arbetsdagar
  • att institutens informationsskyldighet mot insättarna skärps

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. Med dessa ändringar införlivas EU:s insättningsgarantidirektiv med svensk rätt.

Lagrådsremiss: Förstärkt insättningsgaranti

 

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-539 57 29
e-post till Martin Kling, via registrator
Ingela Grönquist
Kansliråd/Bankenheten
Telefon 08-405 25 19
Szilárd Rado
Rättssakkunnig/Bankenheten
Telefon 08-405 82 64