Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår stärkt konsumentskydd för vissa avtal som rör semesterboenden

Publicerad

Konsumenter som ingår en särskild typ av avtal om boenderabatter för sina semesterboenden ska få en ökad rätt att säga upp sitt avtal. Det föreslår regeringen i en proposition.

Förslaget innebär att konsumenter som har ingått en särskild typ av avtal om boenderabatter för sina semesterboenden får rätt att säga upp avtalet vid en något tidigare tidpunkt än i dag. Därigenom stärks konsumentskyddet. Ändringen ska säkerställa att svensk rätt står i överensstämmelse med ett EU-direktiv på området.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Prop. 2015/16:84 En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh