Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

203 miljoner till kortare väntetider inom cancervården

Regeringen beslutade på torsdagen om att utbetala den första halvan av årets statsbidrag inom ramen för regeringens cancersatsning som görs i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Det innebär att 203 miljoner nu går ut till landstingen som ett stöd i att korta väntetiderna och göra cancervården bättre och mer jämlik.

Den centrala delen i satsningen är att införa ett system med standardiserade vårdförlopp, som är specifika för olika cancerdiagnoser. Genom att arbeta mer standardiserat, och med uppsatta tidsgränser mellan olika moment i förloppet mellan välgrundad misstanke om cancer och behandlingsstart, ska väntetiderna kortas och vården bli mer jämlik. Målet är även att få nöjdare patienter.

–  En vård som är lika bra för alla, oavsett vem du är eller var du bor, är något man ska kunna förvänta sig. Tyvärr är det inte så idag, och därför är cancersatsningen viktig. En jämlik välfärd är en viktig hörnsten i den svenska modellen, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Fem standardiserade vårdförlopp infördes under 2015. Ytterligare tretton ska införas under 2016. För att få ta del av den första halvan av årets statsbidrag ska landstingen och regionerna skicka in handlingsplaner som beskriver hur årets arbete med införande av de nya standardiserade vårdförloppen ska ske. För att få ta del av den andra halvan ska man kunna visa att man till den första november i år har infört dem. En motsvarande summa betalas därför också ut i slutet av året, till de landsting som nått målen. Cancersatsningen pågår 2015-2018.

De standardiserade vårdförlopp som ska införas under 2016 är:

 • Bröstcancer
 • Bukspottkörtelcancer
 • Cancer i galla och gallvägar
 • CUP – Cancer utan känd primärtumör
 • Cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom
 • Hjärntumörer
 • Levercancer
 • Lungcancer
 • Lymfom
 • Myelom
 • Tjock-och ändtarmscancer
 • Äggstockscancer
 • Malignt melanom

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00