Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Id-kapningar kriminaliseras

Publicerad

Att kapa någons identitet ska vara brottsligt. Därför föreslår regeringen i en proposition att olovlig identitetsanvändning införs som ett nytt brott i brottsbalken.

I dagens öppna samhälle finns det stora möjligheter att skaffa sig information om andra personer. Det är enkelt att få fram uppgifter om någon annans identitet, adress och ekonomiska förhållanden. Därmed har det också blivit lättare att utge sig för att vara någon annan och använda hans eller hennes identitet i olika sammanhang.

I dag finns det inte någon straffbestämmelse som direkt skyddar den som får sin identitet utnyttjad. Oavsett om det sker i vinstsyfte (bedrägeri) eller i trakasserande syfte så står den person som får sin identitet utnyttjad i regel utan straffrättsligt skydd. Regeringen föreslår därför att ett nytt brott införs i brottsbalken: olovlig identitetsanvändning. Det nya straffet ska motverka missbruk av identitetsuppgifter och skydda den vars integritet kränks på detta sätt.

- Att ta över en annans identitet ska vara straffbart. Personer ska också kunna dömas för olaga förföljelse om de genom id-kapning upprepade gånger kränker någon annans integritet, fortsätter Morgan Johansson.

Regeringens förslag innebär bland annat följande.

  • För straffansvar ska krävas att någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda den personens identitetsuppgifter och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne.
  • Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.
  • Det föreslås även att brottet olaga förföljelse ska omfatta gärningar som utgör olovlig identitetsanvändning.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Prop. 2015/16:150 Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh