Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ökat bistånd till Etiopien för att stärka de mänskliga rättigheterna och förebygga natur- och klimatkatastrofer

Publicerad

Idag antar regeringen en ny femårig biståndsstrategi för Etiopien, Afrikas näst folkrikaste land. Den gamla strategin togs fram år 2003 och det finns ett stort behov av en nystart.

Trots ekonomiska framsteg är Etiopien fortfarande ett av världens fattigaste länder. Befolkningen ökar kraftigt och utmaningarna är stora. Klimatförändringarna förvärrar torkan och skapar återkommande humanitära kriser, situationen vad gäller de mänskliga rättigheterna är allvarlig och utrymmet för det civila samhället begränsat. Etiopien är samtidigt Afrikas största truppbidragare till fredsbevarande insatser, tar emot över 700 000 flyktingar från grannländerna och har en av kontinentens mest ambitiösa klimatpolicyer.

- Det är hög tid att uppdatera vårt stöd till Etiopien. Sveriges engagemang för det etiopiska folket går ett halvt sekel tillbaka. Denna unika position ska vi utnyttja för att stärka arbetet för de mänskliga rättigheterna och ett fritt civilt samhälle, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Den pågående torkan, orsakad av väderfenomenet el Niño, är den värsta på 30 år och riskerar att leda till en svältkatastrof som drabbar miljontals människor.

- De återkommande humanitära kriserna slår undan fötterna på det etiopiska folket. Vi måste både hjälpa dem i detta akuta läge men också jobba långsiktigt för att människorna framöver, även de hundratusentals flyktingar som vistas där, ska stå bättre rustade mot torka och extremväder som förvärras av klimatförändringarna, säger Isabella Lövin.

De tre prioriterade områdena för strategin är:

  • Stärkt demokrati, jämställdhet och ökad respekt för mänskliga rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter.
  • Stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer.
  • Förbättrad möjlighet för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor, tillgång till försörjning och arbete.

Etiopien är Sveriges första biståndsland och biståndssamarbetet inleddes 1954. Den nya strategin omfattar ett årligt stöd på i snitt 200 miljoner kronor.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.