Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Brå ges i uppdrag att utvärdera reformen om ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

Publicerad

2010 infördes ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare för skador som deras barn orsakar genom brott. Regeringen har nu gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att utvärdera vilka konsekvenser reformen har fått.

I uppdraget ingår att belysa vilka konsekvenser det skärpta skadeståndsansvaret har fått för föräldrarna, de brottsmisstänkta barnen och brottsoffren. I uppdraget ingår även att göra en bedömning av om reformen kan ha haft någon påverkan på ungdomsbrottsligheten. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017.

– Vi har fått rapporter om att reformen har fått flera olyckliga konsekvenser för föräldrarna, barnen och brottsoffren. Det har bland annat rapporterats att det i vissa fall blivit svårare för brottsoffer att få ersättning. Därför vill vi att Brå tittar på detta, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utvärdera reformen om ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00