Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett förbättrat digitalt bemötande av brottsutsatta

Publicerad

Regeringen ger Brottsoffermyndigheten i uppdrag att utreda hur digitala tjänster kan användas för att öka service och stöd till brottsutsatta.

Den som blir utsatt för ett brott hamnar ofta i en svår och ovan situation där många upplever att de inte får tillräcklig information. Ibland fördröjs viktig information och i vissa fall nås den brottsutsatte av informationen på ett mindre bra sätt. Digitala tjänster kan användas i högre grad för att ge den brottsutsatte tillgänglig, snabb och säker information var han eller hon än befinner sig.

Brottsoffermyndigheten ska därför utreda:

  • hur säker digital e-post kan användas i kommunikationen med brottsutsatta,
  • hur digitala tjänster kan göra det möjligt att följa hur det egna ärendet fortskrider, samt
  • hur den myndighetsgemensamma webbinformationen kan utvecklas.

Myndigheten kan även föreslå andra åtgärder som leder till ett förbättrat digitalt bemötande av brottsutsatta.

Uppdraget kommer att redovisas senast den 31 maj 2017.

Regeringsuppdrag: Uppdrag om ett bättre digitalt bemötande av brottsutsatta

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00