Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Rättsmedicinalverket får i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar

Publicerad

Medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige behövs. Regeringen ger därför Rättsmedicinalverket i uppdrag att skyndsamt påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar och omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område.

Medicinska åldersbedömningar är viktiga för förtroendet för asylprocessen. Det är viktigt för barns säkerhet att vuxna inte behandlas som barn och att barn inte behandlas som vuxna. Det är inte lämpligt att barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar bor med främmande vuxna eller att resurser avsatta för barn går till vuxna asylsökande.

Rättsmedicinalverket får därför i uppdrag att skyndsamt påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige och omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område. I uppdraget ingår att ta fram en process för hur och med vilka metoder åldersbedömningar ska genomföras. Rättsmedicinalverket ska särskilt beakta krav på vetenskap­lighet, beprövad erfarenhet, en rättssäker process och beaktande av barns rättigheter.

Redan idag genomför Rättsmedicinalver­ket medicinska åldersbedömningar på uppdrag av åklagare och polis. Senast den 15 november i år ska myndigheten redovisa hur medicinska åldersbedömningar görs och hur systemet för att genomföra den typen av bedömningar ser ut framöver.

– Det är angeläget att vi får ett system på plats snabbt. Rättsmedicinalverket har god vana av att utföra denna typ av bedömningar och deras erfarenhet borgar för god kvalitet och rättssäkerhet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Rättsmedicinalverket att genomföra medicinska åldersbedömningar

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00