Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen stärker bemanningen inom sociala barn- och ungdomsvården

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en stimulanssatsning för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Satsningen, som omfattar sammanlagt 210 miljoner kronor årligen 2016-2019, görs tillsammans med Vänsterpartiet.

- Situationen inom socialtjänsten har varit ansträngd under lång tid men den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn som har sökt asyl i Sverige har inneburit ytterligare utmaningar. För första gången gör regeringen nu en direkt satsning på bemanning i den sociala barn- och ungdomsvården för att vända utvecklingen. Att rekrytera och behålla personal är en förutsättning för stabilitet och kontinuitet i verksamheterna, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

I uppdraget ingår att Socialstyrelsen ska följa upp satsningen och redovisa hur kommunerna har använt stimulansmedlen. Socialstyrelsen ska göra en delredovisning av uppdraget som ska lämnas till Regeringskansliet senast den 1 juni 2018 och en slutredovisning senast den 1 juni 2020.

Stimulansmedlen får användas till:

  • att öka antalet socialsekreterare
  • att öka antalet arbetsledare
  • att öka antalet administratörer för att frigöra tid för social­sekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighets­utövning

Presskontakt

Maria Soläng
T f pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhets­minister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.