Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Regeringen utreder preclearance - amerikansk inresekontroll på Arlanda

Publicerad

Regeringen har i dag, torsdagen den 14 juli, fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur avtalen med USA om preclearance, amerikansk inresekontroll, ska genomföras i svensk rätt. Särskild utredare blir Stefan Mann.

– Att göra inresekontrollen till USA redan i Sverige förenklar för resenärerna. Nu ska vi se till att det sker på ett bra och rättssäkert vis, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– Fler direktlinjer till USA tillsammans med amerikansk inresekontroll gör Arlanda till den viktigaste flygplatsen i norra Europa. Ett starkt Arlanda betyder mycket för Stockholms och Sveriges näringslivsutveckling och för jobbtillväxten, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Regeringen har under det senaste året förhandlat med USA om bilaterala avtal om preclearance på Stockholm Arlanda Airport (Arlanda). Amerikansk inresekontroll, Preclearance innebär att amerikansk gräns-, tull- och säkerhetskontroll genomförs redan på Arlanda i stället för vid ankomsten till USA. Nu har parterna i princip kommit överens om innehållet i avtalen.

– Jag är övertygad om att ett attraktivt Arlanda lockar till sig nya utländska investeringar och företagsetableringar i Stockholmsregionen, fortsätter Mikael Damberg.

En särskild utredare får i uppdrag att föreslå hur avtalen ska genomföras i svensk rätt. I uppdraget ligger att belysa och analysera alla de frågor som är relevanta för att en preclearanceanläggning ska kunna drivas på Arlanda. Utredaren ska också lämna nödvändiga författningsförslag. I uppdraget ligger bland annat att reglera de amerikanska tjänstemännens befogenheter, att analysera flygplatsbolaget Swedavia AB:s roll, att utreda behovet av förändringar i luftfartsskyddsregleringen och att säkerställa enskildas rättssäkerhet.

Utredare blir polismästaren Stefan Mann.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 22 juni 2017.

Dir. 2016:69 Genomförande av avtalen om amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.