Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Nya uppdrag till myndigheter för arbete mot våldsbejakande extremism

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om fyra nya uppdrag till olika myndigheter för att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism. Berörda myndigheter är Statens institutionsstyrelse, Kriminalvården, Barnombudsmannen och Socialstyrelsen. Uppdragen syftar till att personal som arbetar med riskgrupper ska få ökad kunskap.

– Det finns inte ett enskilt svar på komplexa samhällsproblem. Alla de som möter personer i riskzonen att rekryteras in i den våldsbejakande extremismen måste ha kunskap och praktiska verktyg för att bedriva ett effektivt förebyggande arbete, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Uppdragen

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen ska fortsatt stödja socialtjänsten i sitt arbete mot våldsbejakande extremism. Det är angeläget att socialtjänstens personal har kunskap om hur olika ärenden inom socialtjänsten som rör våldsbejakande extremism kan hanteras. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten också genomföra en ny kartläggning av socialtjänstens erfarenheter av våldsbejakande extremism.

Statens institutionsstyrelse
Statens institutionsstyrelse (SiS) får i uppdrag att fortsätta genomföra insatser för att stärka det förebyggande arbetet inom de särskilda ungdomshemmen. Därutöver ska SiS förstärka arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter inom ramen för sin skolverksamhet.

Barnombudsmannen
Barnombudsmannen ska bidra till ökad kunskap om barns erfarenheter av att vara berörda av problematiken med att personer reser från Sverige till konfliktområden i terrorismsyfte. Uppdraget syftar till att med utgångspunkt i barns upplevelser och erfarenheter kunna förebygga att barn far illa.

Kriminalvården
Kriminalvården ska utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot våldsbejakande extremism inom myndigheten. Arbetet ska bygga vidare på de behov som myndigheten identifierade i sin kartläggning av metoder och arbetssätt som kan användas för att förebygga våldsbejakande extremism hos Kriminalvårdens klienter. Under uppdragets genomförande ska ett jämställdhetsperspektiv beaktas.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Genväg