Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringsuppdrag att effektivisera handläggningen av asylmål

Publicerad

Regeringen har i dag, torsdag 17 november, beslutat om tre uppdrag med anknytning till domstolsprocessen i asylmål.

Uppdragen syftar till att dels korta vistelsetiderna i mottagande­systemet genom en effektivare handläggning i domstol av asylmål, dels förbättra möjligheterna att göra tillförlitliga och rättvisande prognoser.

Migrationsöverdomstolen, migrationsdomstolarna, Domstolsverket och Migrationsverket ges i uppdrag att inom sina respektive ansvarsområden genomföra en processkartläggning, identifiera och analysera faktorer som påverkar handläggningstiderna och därmed kostnaderna i mottagandet samt lämna förslag på åtgärder som behöver vidtas för att effektivisera handläggningen av asylmål.

Dessutom ges Domstolsverket och Migrationsverket gemensamt i uppdrag att samordna och vidareutveckla prognos- och analysarbetet. En ökad kvalitet i detta arbete är till fördel såväl för bedömningen av resursbehoven som för samtliga myndigheters möjligheter till framförhållning och ett proaktivt arbetssätt.

– De här uppdragen är ett led i regeringens arbete att med bibehållen rättssäkerhet öka förutsättningarna för enskilda att få ett snabbt avgörande och hålla hand­läggningstiderna och kostnaderna på en rimlig nivå, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Myndigheterna ska redovisa uppdragen senast den 3 april 2017.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00