Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår skärpta straff för handgranater och andra explosiva varor

Publicerad

Regeringens föreslår i dag att straffskalan för olovlig hantering av explosiva varor, som exempelvis handgranater, ändras till de straffnivåer som gäller för vapenbrott.

– Handgranater, är lika farliga som skjutvapen. Straffet bör därför vara likställt med straffen för skjutvapen, säger Anders Ygeman.

I lagrådsremissen föreslås bland annat att minimistraffet för grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Det föreslås vidare att det införs en särskild straffskala för brott som är att anse som synnerligen grova. Straffet för dessa brott ska vara fängelse i lägst tre och högst sex år. Vidare föreslås att vissa ändringar görs när det gäller de omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett brott ska anses som grovt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Lagrådsremiss: Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00