Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fördubblade straff för handgranater och andra explosiva varor

Publicerad

Regeringen föreslår att straffskalan för olovlig hantering av explosiva varor, som exempelvis handgranater, ändras till de straffnivåer som i nuläget gäller för vapenbrott.

– Handgranater är lika farliga som skjutvapen. Därför fördubblar vi straffen så att de är på samma nivå som dagens straff för grovt vapenbrott. I nästa steg skärper vi straffen för båda brotten ytterligare, säger Anders Ygeman.

I propositionen föreslås bland annat att minimistraffet för grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Det föreslås vidare att det införs en särskild straffskala för brott som är att anse som synnerligen grova. Straffet för dessa brott ska vara fängelse i lägst tre och högst sex år. Vidare föreslås att vissa ändringar görs när det gäller de omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett brott ska anses som grovt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2017.

Regeringen kommer också att gå vidare med ett förslag om att höja minimistraffet för både grovt vapenbrott och för grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor till två års fängelse. Dessa lagändringar kan tidigast träda i kraft den 1 juli 2018.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00