Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten om ytterligare förstärkt samverkan i det brottsutredande arbetet

Publicerad

Regeringen har gett Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i uppdrag att genom två olika insatser ytterligare förstärka sin samverkan på brottsutredningsområdet.

Uppdraget innebär att ett antal åklagare under en period på minst 6 månader placeras hos Polismyndigheten för att bistå polisens utredare och förundersökningsledare i konkreta ärenden rörande mängdbrott. Myndigheterna får själva avgöra i vilken eller vilka delar av landet den extra resursen ska användas, men det ska vara där Polismyndighetens behov av stöd är stort.

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska också inrätta särskilda utredningsgrupper som på ett koncentrerat sätt utreder, redovisar och avslutar gamla ärenden. Detta för att ge den ordinarie utredningsverksamheten möjlighet att arbeta med nyinkomna ärenden, som har större chans att leda till lagföring.

– Åklagarna kommer att arbeta nära polisens mängdbrottsutredare. Att åklagare placeras direkt i polisorganisationen gör arbetet effektivare och innebär att värdefull kunskap tillförs polisen, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.