Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredningen om processrätt och stora brottmål har lämnat ett delbetänkande

Publicerad

Inrikesminister Anders Ygeman har i dag mottagit delbetänkande från Utredningen om processrätt och stora brottmål.

Utredningen, som leds av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, har haft i uppdrag att analysera hur handläggningen av stora brottmål med omfattande bevisning skulle kunna moderniseras och effektiviseras med bevarade krav på rättssäkerhet.

– Utvecklingen mot stora förundersökningar och mål och de påfrestningar som detta innebär för rättsväsendet och enskilda leder till ett ökat behov av mer omfattande reformer av brottmålsprocessen, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Utredningens förslag har två delar. För det första lämnas förslaget att reglerna om straffprocessens ramar bör utredas. Detta förslag berör reglerna om förundersökning och förberedelse av brottmål. Här innefattas bland annat överväganden om åtgärder som avser åtals- och förundersökningsplikten, slutdelgivningen av förundersökning och säkerställandet att huvudförhandlingar kan genomföras i ett sammanhang. Grundantagandet i dessa överväganden är att parterna bör utöva ett större inflytande och därför ta ett större ansvar för processens innehåll samt att domstolen bör ta ett större ansvar för den materiella processledningen under förberedelsen av brottmålet.

För det andra föreslår utredningen att reglerna om vad som ska gälla för domstolens beslutsunderlag ses över. Här ingår frågan om en utökad användning av dokumenterade förhör i domstolsprövningen och frågan om utökade skriftliga inslag vid domstolens prövning av brottmål.

– Vi kommer nu att skicka betänkandet på remiss. Regeringens avsikt, vilket vi angav redan i kommittédirektiven, är att lämna tilläggsdirektiv avseende de förslag som det finns anledning att utreda närmare, säger inrikesminister Anders Ygeman.

SOU 2017:7 Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.