Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Bättre insyn i offentligt finansierad verksamhet som bedrivs i privat regi

Publicerad

Tisdagen den 23 maj överlämnades en utredning till justitieminister Morgan Johansson som föreslår att ett stärkt meddelarskydd också ska gälla för privatiserade offentliga verksamheter som kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts.

Allt mer offentligt finansierad verksamhet inom till exempel välfärdssektorn bedrivs i dag i privat regi, vilket lett till minskad insyn i hur skattebetalarnas pengar används. Regeringen har därför sedan tidigare föreslagit ett stärkt meddelarskydd inom skola, vård och omsorg. Regeringens beslut har antagits av riksdagen och lagen träder i kraft den 1 juli i år. Lagen innebär att anställda i enskilt bedriven verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, får samma rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering av media.

Utredningen som lämnades över idag har haft i uppdrag att analysera vilka ytterligare offentligt finansierade men privat bedrivna verksamheter, utöver skola, vård och omsorg, som bör omfattas av ett stärkt meddelarskydd. Utredningen tillsattes efter en överenskommelse med Vänsterpartiet.

Särskilde utredaren Carina Gunnarsson föreslår att ett meddelarskydd också ska införas i kollektivtrafikverksamheter och i verksamheter som rör särskilda persontransporter inom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh