Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökad effektivitet i etableringsersättningen

Publicerad

Regeringen förändrar handläggningen av etableringsersättning till nyanlända. För att renodla verksamheterna kommer ansvaret för etableringsersättningen att flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan från 2018.

Regeringen har beslutat om uppdrag till både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att förbereda och genomföra denna förändring. Förändringen syftar till att minska onödig administration och skapa bättre förutsättningar för ökad flexibilitet och effektivitet inom etableringsuppdraget.

Regleringen av nyanländas etablering bör göras mer likt andra regelverk. Ett viktigt syfte är att förenkla administrationen både för de personer som har en etableringsplan och för ansvariga myndigheter. I dag är det Arbetsförmedlingen som beslutar om rätt till etableringsersättning, medan det är Försäkringskassan som beslutar om rätt till etableringstillägg och bostadsersättning. Det är däremot Försäkringskassan som betalar ut alla tre ersättningar.

- Det här är en del i regeringens arbete att stärka etableringsarbetet. Det är bättre och mer effektivt om det är en myndighet som håller ihop utbetalningar och bedömningar. Vi vill dels stärka myndigheterna och dessutom göra det enklare för den som behöver stöd, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

- Vi frigör resurser hos Arbetsförmedlingen för att tydligare fokusera på kärnuppdraget med att få fler i etableringsuppdraget in i arbete eller studier, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Till skillnad från den ordning som gäller för etableringsersättningen har Försäkringskassan redan idag hela ansvaret för individersättningar till övriga arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Eftersom tanken är att harmonisera regelverket för etableringsuppdraget med vad som gäller för övriga arbetssökande, bör även individersättningen för nyanlända anpassas till det regelverk som gäller aktivitetsstöd och utvecklingsersättning för övriga arbetssökande.

De sammantagna förändringarna av etableringsuppdraget förväntas få positiva effekter på antalet personer som lämnar etableringsuppdraget till arbete eller studier, vilket i sin tur även förväntas minska arbetslösheten. Regeringen föreslår att den verksamhet som avser handläggningen av etableringsersättning till vissa nyanlända flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan. Vissa övergångsregler kommer att gälla under en kortare period.

 

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.