Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ny överdirektör på Arbetsförmedlingen utsedd

Publicerad

Regeringen har beslutat att utse Maria Mindhammar till ny överdirektör på Arbetsförmedlingen. Maria Mindhammar får uppdraget att stärka det interna arbetet på myndigheten i syfte att uppnå bättre resultat för Arbetsförmedlingen.

Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt och allt fler personer kommer i arbete. Men trots den goda utvecklingen på arbetsmarknaden kvarstår en rad problem. Arbetsförmedlingen har under lång tid haft problem med otillräckliga resultat och stora outnyttjade medel som följd. Regeringen har därför presenterat en rad åtgärder för förbättrade resultat hos Arbetsförmedlingen.

En av åtgärderna är att tillsätta en överdirektör för myndigheten som under ledning av generaldirektören ska förstärka den interna styrningen av verksamheten och förbättra förutsättningarna för goda resultat.

Maria Mindhammar är i dag regionskattechef och skattedirektör på Skatteverket i Västra Götaland. Hon är utbildad jurist och har sedan tidigare erfarenhet av arbete inom flera statliga myndigheter som Kronofogdemyndigheten, Skolverket och Fiskeriverket.

– När allt fler av de arbetssökande står långt ifrån arbetsmarknaden så kräver det än mer av Arbetsförmedlingen som myndighet. Uppgiften att rusta och matcha individer till de lediga jobben innebär att myndigheten måste förstärka sin interna styrning för att i hela landet kunna möta arbetssökandes, arbetsgivares och kommuners behov. Maria Mindhammar har en gedigen erfarenhet från andra myndigheter som jag tror kommer kunna bidra på ett värdefullt sätt för att stärka Arbetsförmedlingens interna arbete och förbättra resultaten, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Maria Mindhammar tillträder sin tjänst som överdirektör den 1 september 2017.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Tf pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1166562
e-post till Karin Boman Röding