Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen skärper lagstiftningen mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition med flera lagändringar som ytterligare stärker skyddet för barn mot att utsättas för sexuella övergrepp av vuxna.

För att göra sig skyldig till brottet kontakt med barn i sexuellt syfte finns i dag ett krav på att en vuxen måste ha vidtagit någon ytterligare åtgärd, förutom att komma överens om ett möte med barnet. Nu föreslår regeringen att kravet tas bort och att straffansvaret ska inträda redan när en vuxen föreslår för ett barn under 15 år att de ska träffas, eller när de kommer överens om att träffas, om syftet är att begå vissa sexualbrott mot barnet. Det föreslås även sakna betydelse om barnet har för avsikt att träffa den vuxne och om det planerade mötet ska ske med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel, som en dator, eller vid en fysisk träff mellan barnet och den vuxne.

Maximistraffet höjs från fängelse i ett år till fängelse i två år. Slutligen föreslås att brottsbeteckningen ändras till kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte för att på ett bättre sätt beskriva vilka handlingar som brottet omfattar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Prop. 2016/18:2014 Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh