Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Regeringen ger MSB i uppdrag att utreda felaktigt VMA-larm

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att redovisa och utvärdera omständigheterna kring SOS Alarms felaktiga VMA-larm i Stockholm den 9 juli 2017.

MSB ska föreslå åtgärder för att säkerställa att allmänheten med hög kvalitet och säkerhet ska kunna varnas via systemet för Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) vid olyckor och andra allvarliga händelser såväl i fredstid som under höjd beredskap.

Inom ramen för uppdraget ska MSB också redovisa och utvärdera informationen till allmänheten om det felaktiga VMA-larmet genom Sveriges Radios kanal P4 och informationsnumret 113 13 samt på MSB:s, SOS Alarms och Polismyndighetens webbplatser samt på krisinformation.se. MSB ska föreslå åtgärder för att säkerställa att allmänheten med hög kvalitet och säkerhet ska kunna varnas och informeras genom de aktuella kanalerna vid bland annat olyckor och allvarliga händelser.

MSB ska redovisa uppdraget senast den 15 december 2017.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid