Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen ger MSB i uppdrag att utreda felaktigt VMA-larm

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att redovisa och utvärdera omständigheterna kring SOS Alarms felaktiga VMA-larm i Stockholm den 9 juli 2017.

MSB ska föreslå åtgärder för att säkerställa att allmänheten med hög kvalitet och säkerhet ska kunna varnas via systemet för Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) vid olyckor och andra allvarliga händelser såväl i fredstid som under höjd beredskap.

Inom ramen för uppdraget ska MSB också redovisa och utvärdera informationen till allmänheten om det felaktiga VMA-larmet genom Sveriges Radios kanal P4 och informationsnumret 113 13 samt på MSB:s, SOS Alarms och Polismyndighetens webbplatser samt på krisinformation.se. MSB ska föreslå åtgärder för att säkerställa att allmänheten med hög kvalitet och säkerhet ska kunna varnas och informeras genom de aktuella kanalerna vid bland annat olyckor och allvarliga händelser.

MSB ska redovisa uppdraget senast den 15 december 2017.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.