Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att stärka förmågan att bemöta personer med psykisk ohälsa

Publicerad

Den psykiska ohälsan i Sverige ökar och det medför bland annat att anställda inom Polismyndigheten i större utsträckning möter personer med psykisk ohälsa. Detta ställer polispersonal inför utmaningar i akuta lägen, dels i ingripandeverksamheten men också i andra situationer, till exempel vid suicidhot.

För att förbättra förutsättningarna för polisanställda att på ett tryggt sätt utföra sitt arbete i kontakten med personer med psykisk ohälsa ska Polismyndigheten nu genomföra förstärkta utbildningsinsatser för polisanställda.

– Genom det här uppdraget ger vi polisen möjlighet att stärka sin kompetens. Syftet är att värna både poliser i yttre tjänst och de människor som kommer i kontakt med polisen och lider av psykisk ohälsa, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– Psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem. Polisen möter det allt oftare i sin vardag. Det här uppdraget är därför oerhört viktigt. Det handlar om att ge poliserna rätt förutsättningar att möta människor med psykisk ohälsa. Så minskar vi riskerna, både för poliserna och för de människor de kommer i kontakt med som mår dåligt på grund av psykisk ohälsa, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Uppdraget genomförs inom ramen för regeringens satsning på psykisk hälsa. Sedan 2016 avsätter regeringen ca 1 miljard kronor per år till och med 2019 för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa. Regeringen har sedan 2015 en nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser på området psykisk hälsa, som har i uppdrag att stödja det arbete som utförs av bland annat myndigheter. Polisen ska genomföra uppdraget i nära samverkan med den nationella samordnaren och i samverkan med brukarorganisationer och andra relevanta aktörer.

Uppdraget ska delredovisas senast 25 oktober 2018 och slutligt redovisas senast den 11 juni 2020 till Regeringskansliet (till Justitiedepartementet och Socialdepartementet).

Presskontakt

Sam Assadi
Tf. pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.