Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till 112-utredningen för en ökad säkerhet för blåljuspersonal och för att säkerställa effektiva hjälpinsatser

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till 112-utredningen. Enligt de nuvarande direktiven ska 112-utredningen analysera och föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion ska kunna inrättas för att samhällets alarmeringstjänst ska kunna samordnas på ett bättre sätt.

112-utredningen ges nu genom tilläggsdirektiven även i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för hur polis, räddningstjänst och ambulanssjukvården samt den nationella alarmeringsfunktionen på ett effektivt sätt ska kunna dela information med varandra för att säkerställa säkra och effektiva hjälpinsatser vid hotfulla eller våldsamma situationer.

– Det är allvarligt att det förekommer hot och våld mot polis, räddningstjänst och ambulanssjukvården vid hjälpinsatser. Det är viktigt att säkerställa att aktörerna på ett effektivt sätt ska kunna dela information som har väsentlig och omedelbar betydelse för blåljuspersonalens säkerhet och för att kunna genomföra effektiva hjälpinsatser, säger inrikesminister Anders Ygeman.

En så säker positionering som möjligt av nödställda är av central betydelse för att polis, räddningstjänst och ambulans snabbt kan vara på plats och påbörja en hjälpinsats. Bristen på tillförlitliga geografiska data (geodata) och det faktum att aktörerna i dag använder geodata med olika referenssystem kan medföra att positionering av nödställda försvåras och att hjälpinsatser fördröjs. 112-utredningen ges därför även i uppdrag att analysera och föreslå hur aktörerna genom ett gemensamt system på ett mer enhetligt sätt ska kunna använda geografiska data (geodata) för att säkerställa effektiva hjälpinsatser. 112-utredningens samtliga uppdrag ska redovisas samlat senast den 31 mars 2018.

Presskontakt

Sam Assadi
Tf. pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.