Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kustbevakningens stöd till Polismyndigheten vid polisinsatser mot terrorism ska utvecklas

Publicerad

Regeringen ger Kustbevakningen och Polismyndigheten i uppdrag att analysera och föreslå en effektiv ordning för att Kustbevakningen med kort varsel ska kunna stödja Polismyndigheten med sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid polisiära insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet.

Kustbevakningen förfogar över resurser som kan utgöra ett mycket betydelsefullt operativt stöd till Polismyndigheten vid sådana insatser. Det gäller i första hand Kustbevakningens förmåga att kunna bistå Polismyndigheten med nödvändiga sjö- och flygtransporter, men det kan också finnas ett behov av stöd med flygspaning.

– Kustbevakningen och Polismyndigheten samverkar inom det här området redan i dagsläget, men vi vill att arbetet utvecklas så att Polismyndigheten har de bästa förutsättningarna att genomföra insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Uppdraget är en följd av regeringen och den borgerliga oppositionens senaste överenskommelse mot terrorism som presenterades i juni 2017. Uppdraget ska redovisas senast den 26 januari 2018.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Kustbevakningen och Polismyndigheten om Kustbevakningens operativa stöd till Polismyndigheten vid polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh