Sveriges roll i en förändrad värld i fokus när 150 UD-chefer samlas i Stockholm och Uppsala

Den 28 augusti inleds UD:s årliga ambassadörsmöte. Det intensiva programmet i Stockholm och Uppsala spänner över en hel vecka och ett antal olika områden med bäring på svensk utrikespolitik.

Sverige har cirka hundra ambassader och konsulat i världen vars uppdrag är att främja svenska intressen. Den årliga ambassadörsveckan är ett viktigt tillfälle för UD-cheferna att förbereda sig inför det kommande året och få information om den senaste utvecklingen i Sverige.

– Vi har en mängd olika ämnen att diskutera, men det bärande temat är just Sveriges roll i en förändrad värld. Det handlar om allt från det viktiga Europasamarbetet till de globala utmaningar vi ser. Cyberfrågor och handelspolitik kommer också att diskuteras, säger UD:s expeditionschef Håkan Åkesson.

Svensk utrikesförvaltnings roll i medling, dialog och fredsprocesser är ett ämne som UD-cheferna kommer att diskutera. Inbjudna talare är Sigrid Kaag, FN:s sändebud i Libanon och Martin Griffiths, chef för European Institute of Peace (EIP).

Det faktum att Sverigebilden utmanas med bland annat desinformation och falska nyheter är ett annat ämne som kommer tas upp.
– Bilden av Sverige ser ju olika ut på olika håll i världen och med chefsmötet har vi en unik möjlighet att dela erfarenheter med varandra. Hur vi arbetar för att motverka desinformation är givetvis också en viktig pusselbit, säger Håkan Åkesson.

Förutom att träffa statsminister Stefan Löfven och UD:s tre ministrar kommer UD-cheferna även att träffa andra statsråd samt oppositionspolitiker för diskussioner om svensk utrikespolitik. Dessutom kommer bland andra Herman van Rompuy, tidigare ordförande i Europeiska rådet, att delta i diskussioner om Europa och dess framtid.
Deltagarna i UD:s chefsmöte kommer också att genomföra studiebesök på forskningsinstitutioner och företag i Uppsala på temat innovation och forskning.

Inför ambassadörsmötet har UD tagit fram en podcast där ett urval av ambassadörer berättar om sitt arbete. Lyssna på UD-podden eller läs mer här

Kontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator