Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny generaldirektör och chef för Statistiska centralbyrån

Publicerad

Regeringen har idag utsett Joakim Stymne till ny generaldirektör och chef för Statistiska centralbyrån. Joakim Stymne kommer närmast från tjänsten som generaldirektör och myndighetschef för Statens Tjänstepensionsverk. Joakim tillträder som generaldirektör den 11 december 2017.

- Jag är glad att Joakim Stymne har tackat ja till uppdraget som generaldirektör och chef för Statistiska centralbyrån. Hans tidigare yrkeserfarenhet från både den privata sektorn och från chefs- och ledarbefattningar inom den statliga sektorn, liksom hans sakkunskaper på statistikområdet, gör honom till en mycket lämplig generaldirektör för Statistiska centralbyrån. I en tid som präglas av ett stort informationsflöde, där desinformationskampanjer blir allt vanligare och där beskyllningar om "fake news" har blivit vardag är det otroligt viktigt med tillgång till statistik och fakta som går att lita på, säger Ardalan Shekarabi.

Joakim Stymne har tidigare bland annat varit statssekreterare vid Kulturdepartementet och Utrikesdepartementet och har också en bakgrund som chefsekonom på finansmarknaden. Han har examen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och Harvard University.

- Statistiska centralbyrån är en central myndighet för att försörja samhällets behov av fakta och information till stöd för beslut, utredning, granskning, allmänheten och för forskning. Jag har stor respekt för den kompetens och verksamhet som finns på myndigheten och jag ser fram mot att tillsammans med medarbetarna fortsätta utveckla myndigheten i takt med omvärldsförändringarna och att säkerställa en fortsatt hög kvalitet i statistiken, säger Joakim Stymne.

Statistiska centralbyrån har i uppgift att utveckla, framställa och sprida officiell statistik och annan statlig statistik samt att samordna systemet för den officiella statistiken. Myndigheten är även nationell statistikbyrå inom ramen för det europeiska statistiksystemet. Myndigheten bedriver sin verksamhet i Stockholm och Örebro där myndigheten även har sitt säte.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.