Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Från och med idag har Sverige en klimatlag

Publicerad

Idag träder den nya klimatlagen i kraft. För första gången får Sverige en lag som innebär att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit.

Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur arbetet ska bedrivas. 

– Det här är den viktigaste reformen för våra barn och barnbarn. Från och med nu blir det olagligt att prioritera bort klimatet. Det här är en sådan dag jag kommer berätta för mitt bonusbarnbarn om när hon blir lite större, säger klimatminister Isabella Lövin. 

Klimatlagen säger att regeringen varje år ska presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen och att den vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås. 

Den nya klimatlagen träder i kraft idag, den 1 januari 2018. 

Presskontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Det klimatpolitiska ramverket

Riksdagen fattade under 2017 beslut om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket baseras på överenskommelsen inom den parlamentariska Miljömålsberedningen och består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Syftet med ramverket är att skapa ordning och reda i klimatpolitiken.