Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen utvidgar lagstiftningen mot terrorism

Publicerad

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen en mer heltäckande terrorismlagstiftning där nästan alla straffbestämmelser på terrorismområdet utvidgas. Ett av förslagen innebär att straffansvaret för att utbilda sig för terrorism också ska omfatta självstudier.

Regeringen föreslår också att

  • Straffbestämmelsen om terrorismresor utvidgas så att även terrorismresor till det egna medborgarskapslandet blir straffbara. Det enda undantaget är svenska medborgares resor till Sverige.
  • Terroristbrottet uppdateras genom att grovt dataintrång läggs till bland de brott som kan vara terroristbrott.
  • Det ska bli straffbart att finansiera i princip alla brott inom terrorismlagstiftningen, som till exempel att finansiera någons terrorismutbildning.
  • Svenska domstolar ska i fler fall kunna döma över terrorismrelaterade brott som har begåtts utomlands.

Förslagen handlar främst om att genomföra EU:s direktiv om bekämpande av terrorism och tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism. Regeringen föreslår också att Sverige ska tillträda tilläggsprotokollet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh