Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige satsar för att förbättra det globala livsmedelssystemet

OSLO/STOCKHOLM, 14 mars 2018 – Sveriges regering och EAT samarrangerar årets EAT Stockholm Food Forum. Genom att för första gången delta som medarrangör vill Sverige tydliggöra vikten av insatser för livsmedelssystemet. Ett aktivt deltagande som arrangör är ett sätt att bidra med att ta itu med de komplexa utmaningarna med klimatförändringar, fattigdom, svält, människors hälsa och välbefinnande.

- En hållbar livsmedelsproduktion förutsätter ansvarsfull politik och ett gott samarbete mellan forskning och näringsliv. EAT forum är en viktig mötesplats för nya rön, gedigen kunskap och kreativitet. Regeringen är övertygad om att samarbete är en förutsättning för att främja hållbar och hälsosam mat som gynnar både individer och vår planet. Därför ser vi fram emot att få vara medarrangör av årets EAT Forum, säger Isabella Lövin, minister för klimat och internationellt utvecklingssamarbete samt vice statsminister i Sverige.

"Sverige är världsledande när det gäller att främja en hållbar utveckling. Det illustreras av landets nationella och internationella åtaganden för att genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling", säger EAT:s vd och grundare Gunhild A. Stordalen.

"Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att genomföra vårt femte forum för globala samarbetseffekter än tillsammans med en regering som har ett tydligt engagemang för gemensamma insatser. Vi tror att Sverige, och Norden i ett bredare perspektiv, kan spela en viktig roll i att leda vårt globala livsmedelssystem i en ny riktning där alla ska ha tillgång till näringsriktig och prisvärd mat, samtidigt som vi bevarar respekten för och skyddet av vår planets miljö."

Det femte EAT Stockholm Food Forum anordnas i Sverige den 11–12 juni 2018. Forumet är tänkt att vara en plats för analys av utmaningarna med ett förändrat livsmedelssystem. Ambitionen är att erbjuda en plattform för kreativa diskussioner om nödvändiga kompromisser och lösningar för att skapa sunda kostvanor från hållbara livsmedelssystem.
Det årliga evenemanget EAT Stockholm Food Forum samlar ledande experter inom vetenskap, politik, näringsliv och civilsamhälle från hela världen. Det är en grogrund för oväntade samarbeten, ny forskning, nya lösningar och nya nätverk.

Om EAT:

EAT är en organisation som trots sin ringa storlek har stor inverkan och spelar en central roll när det gäller att föra upp livsmedel, hälsa och hållbarhet på den internationella dagordningen. Vår vision är ett livsmedelssystem där hälsosamma och hållbara livsmedel är prisvärda, tillgängliga och attraktiva för alla.

EAT lanserades ursprungligen som ett initiativ, men idag är det en oberoende stiftelse med tre centrala parter: Wellcome Trust, Stordalen Foundation och Stockholm Resilience Center.
EAT fokuserar på livsmedel i kombination med vetenskap, näringsliv och politik för att skapa en hälsosam, hållbar och rättvis värld. Inom vårt ramverk för förändring (Framework for Change) skapar vi dynamiska samarbeten inom vetenskapen, vi omsätter kunskap i handling och vi förvaltar och förmedlar kunskap för att skapa engagerade parter inom olika sektorer.

Kontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Marianne Stigset
EAT Director of Global Engagement and Communications
Mobil +47 41 18 84 82
e-post till Marianne Stigset