Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kriminalvårdens försöksverksamhet ska förebygga återfall i brottslighet

Publicerad

Kriminalvården får i uppdrag att starta en försöksverksamhet med inslussningsprogram. Programmet ska höja effektiviteten i det återfallsförebyggande arbetet.

En stor del av brottsligheten som begås i dag genomförs av personer som tidigare har dömts för brott. Ett effektivt återfallsförebyggande arbete är därför centralt för att minska brottsligheten.

Regeringen ger nu Kriminalvården i uppdrag att starta en försöksverksamhet med inslussningsprogram. Programmet ska hitta långvariga lösningar för intagna som ska villkorligt friges med övervakning. Kriminalvården och andra samhällsaktörer som till exempel kommuner, landsting, arbetsförmedlingen och organisationer från det civila samhället ska samverka inom ramen för programmet. Alla aktörer i projektet är fortsatt ansvariga för sina verksamhetsområden, men ambition för projektet är att bättre utnyttja de samverkansstrukturer som finns mellan dem och därigenom minska risken för att nyligen frigivna återfaller i brottslighet.

Det blir upp till Kriminalvården att utforma den kommande försöksverksamheten, tillsammans med de andra berörda aktörerna. Utgångspunkten är att innehållet ska anpassas efter varje individs behov, men utredningen som ligger till grund för uppdraget nämner exempel på åtgärder som kan finnas med i programmet, bland annat inledande sysselsättningsgaranti, budget- och skuldrådgivning samt tillhandahållande av en stödperson.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh