Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Nader Ahmadi ny generaldirektör för Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Publicerad

Regeringen har i dag utsett Nader Ahmadi till generaldirektör och chef för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Han kommer närmast från en befattning som prorektor vid Högskolan i Gävle. Nader Ahmadi blir den nyinrättade myndighetens förste generaldirektör då han tillträder den 1 juni 2018.

– Regeringen har tydligt prioriterat arbetsmiljöarbetet under mandatperioden. Genom den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap tar vi nu ytterligare ett viktigt steg för att förbättra arbetsmiljön för alla som jobbar i Sverige. Jag är glad över att i dag kunna presentera den nya myndighetens förste generaldirektör, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Nader Ahmadi är professor i sociologi och har sedan 2016 varit prorektor och ställföreträdande myndighetschef för Högskolan i Gävle. Tidigare har han bland annat varit chef för högskolans Akademi för hälsa och arbetsliv. Nader Ahmadi har bred erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete och har haft uppdrag för bland annat Regeringskansliet, Sida, Unicef och Världsbanken.

- Arbetsmarknaden har alltid varit komplex och dynamisk och detta gör att förutsättningarna för ett gott arbetsmiljöarbete och för ett hållbart arbetsliv också ständigt förändras. Den nya myndigheten ska bidra till att förbereda Sverige för att ännu bättre tillvarata möjligheterna samt bemöta utmaningarna inom dagens och framtidens arbetsliv. Vår vision är att vi ska vara en motor för förbättringar inom arbetslivet samt främja ett arbetsmiljöarbete som ständigt ligger steget före, säger Nader Ahmadi.

Regeringen har i dag även beslutat om förordning med instruktion och regleringsbrev för Myndigheten för arbetsmiljökunskap, som kommer att bli nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö. Myndigheten har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys, i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken.

Myndigheten får samtidigt i uppdrag att ta fram kunskap om framtidens arbetsliv. Det finns behov av både lättillgängliga översikter och fördjupad kunskap om hur ett arbetsliv i förändring kan påverka arbetsmiljön samt förutsättningarna för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2019.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap placeras i Gävle och inleder sin verksamhet den 1 juni. Enligt regeringens budgetproposition tilldelas man 18,8 miljoner kronor för 2018. Myndigheten kommer att byggas upp successivt, och när verksamheten är fullt utbyggd år 2020 beräknas dess budget omfatta 35 miljoner kronor per år.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?